Tietosuojaseloste

Saattaa sisältää mainoslinkkejä.

Päivitetty 8.6.2023

1 Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on verkkosivujen omistaja Luovix Oy (y-tunnus 3255355-8)

2 Rekisterin nimi

Kylpylahotellit.fi -sivuston sähköpostilista.

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät sähköpostien hoitamiseen, uutiskirjeeseen sekä sen kautta tapahtuvaan markkinoinintiin.

4 Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä myös “GDPR”) mukaiset perusteet:

  1. Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot:

  1. Nimi (Etunimi ja/tai Sukunimi)
  2. Sähköposti

6 Tietolähteet

Sivustomme sähköpostilistalle lisätyt henkilöt antavat tämän suostumuksen ennen kuin heidät siihen lisätään.

7 Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään niin kauan kuin rekisteriä pidetään yllä.

8 Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille pois lukien kohdassa 9 mainittu yritys.

Huom. Yrityksellämme on kuitenkin oikeus luovuttaa tämä rekisteri kaupan (sivuston myynnin) yhteydessä ostajalle.

9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Sähköpostilistan keräämiseen käytämme seuraavaa palvelua:

https://mailchimp.com/

Yrityksen tietosuojaselosteen pääset lukemaan täältä: https://www.intuit.com/privacy/statement/

10 Rekisterin suojaus

Henkilötietoja sisältävä sähköpostilista säilytetään vain sähköisenä erilaisten suojausprotokollien ja vahvojen salasanojen takana, joista voit lukea lisää täältä: https://mailchimp.com/about/security/

11 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

  1. oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä seuraavat tiedot: (i) käsittelyn tarkoitukset; (ii) kyseessä olevat henkilötietoryhmät; (iii) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa; (iv) mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit; (v) rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä; (vi) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle; (vii) jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot (GDPR 15 art.). Nämä kuvatut perustiedot (i)–(vii) annetaan rekisteröidylle henkilölle tällä lomakkeella;
  2. oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen (GDPR 7 art.);
  3. oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin (GDPR 16 art.);
  4. oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen, että (i) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin; (ii) rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; (iii) rekisteröity vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia varten; (iv) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai (v) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (GDPR 17 art.);
  5. oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos (i) rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden; (ii) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; (iii) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai (iv) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet (GDPR 18 art.);
  6. oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu asetuksen tarkoittamaan suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti (GDPR 20 art.);
  7. oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR 77 art.).

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan meille: [email protected]

12 Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä. Eväste on tiedosto, joka sisältää tunnisteen (kirjaimista ja numeroista koostuva sarja), jonka palvelin lähettää selaimelle ja selain säilyttää sitä. Tunniste lähetetään takaisin palvelimelle aina kun selain pyytää sivua palvelimelta. Evästeet voivat olla joko “pysyviä” tai “istuntokohtaisia”: pysyvä eväste tallennetaan selaimen toimesta ja se pysyy voimassa tiettyyn päivämäärään saakka, ellei käyttäjä itse poista sitä; istuntokohtainen eväste puolestaan on voimassa ainoastaan istunnon ajan, eli selaimen sulkemiseen saakka. Evästeet eivät yleensä sisällä sellaista tietoa, josta käyttäjä voidaan henkilökohtaisesti tunnistaa. Käytämme istuntokohtaisia että pysyviä evästeitä sivustollamme.

Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivustomme toimivuutta.

12 1 Evästeasetukset

Voit hallita evästeasetuksia useimmissa selaimissa

13 Analytiikka

Käytämme sivustollamme seuraavia analytiikkatyökaluja mittaamaan sivuston kävijöitä:

Huom. Analytiikkatietoja siirtyy EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

14 Kohdennettu markkinointi

Käytämme sivustollamme kohdennettua mainontaa.

Kohdennetun mainonnan asetuksiin voit tehdä muutoksia: https://myadcenter.google.com/u/0/?sasb=true

15 Kaupallinen yhteistyö

Sivustomme tekee myös muuta kaupallista yhteistyötä, jotka sisältävät evästeitä. Sivustomme sisältää linkkejä kolmansien osapuolien sivustoille, joiden toiminnasta me emme vastaa.

Huom. Evästetietoja siirtyy EU:n tai ETA:n ulkopuolelle sivuston ulkoisten linkkien kautta.

Yhteistyökumppanit:

16 Ota yhteyttä

Jos sinulla on jotain kysyttävää, niin voit ottaa meihin yhteyttä: [email protected]

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Mahdollisten muutoksien vuoksi pyydämme sinua tutustumaan tietosuojaselosteeseemme säännöllisesti. Tietosuojaselosteen viimeisen päivityksen päivämäärän löydät tämän tietosuojaselosteen alusta.

© Kylpylahotellit.fi